سایت جامع شهریار – اندیشه – ملارد – شهر قدس

راه آهن شهرستان شهریار

میدان های مهم شهرستان شهریار

میدان شهدا میدان وحدت میدان فرمانداری میدان نماز میدان جعفریه میدان نواب صفوی میدان امام خمینی میدان بزرگ شهر اندیشه میدان حافظ میدان معلم میدان بسیج

راه آهن شهرستان شهریار

ایستگاه رضی آباد بالا در شهریار ایستگاه گلستان سلطان آباد:شهرستان رباط کریم، سلطان آباد ایستگاه قطار نسیم شهر:شهرستان رباط کریم، کلمه ایستگاه راه آهن رباط کریم: رباط‌کریم، گلها، خیابان انقلاب ششم