جمعیت و قومیت های شهرستان شهریار

شهرستان شهریار از شهرستان‌های استان تهران است که مرکز آن، شهر شهریار می‌باشد. این شهرستان با جمعیتی بالغ بر ۷۴۴٬۲۱۰ نفر دوازدهمین شهرستان پرجمعیت ایران محسوب می‌شود شهرستان شهریار در استان تهران سال تأسیس۱۳۶۸ جمعیت۷۴۴٬۲۱۰