سایت جامع شهریار – اندیشه – ملارد – شهر قدس

پخش قطعات جلوبندی و شلنگیجات خاتم پلیمر

پخش قطعات جلوبندی و شلنگیجات خاتم پلیمر

راه های ارتباطی

شماره تماس09393835332
شماره ثابت-۰۲۱۶۵۶۴۷۱۶۴
تاگرام09393835332
واتس اپ-09393835332
روبیکا 09010632663
اینستاگرام-
سایت-
جیمیلrezaasadi767676@gmail.com

نام مدیر-رضا اسدی

طبقه بندی 

پخش قطعات جلوبندی و شلنگیجات خاتم پلیمر

شهریار در کرشته در عباس آبا

گرد گیر پلوس ساده پراید
گردگیر پلوس سه خار پراید
گردگیر کمک جلو پراید
گرد گیر کمک عقب پراید
گرد گیر جعبه فرمان معمولی پراید
گرد گیر جعبه فرمان هیدرولیک پراید
لاستیک چاکدار پراید
لاستیک تعادل پراید
لاستیک بالا پایین کمک عقب پراید
لاستیک زیر فنر فابریک جلو .عقب پراید
گرد گیر پلوس ساده SBR
گرد گیر پلوس سه خار SBR
دسته متور شماره یک پراید
دسته متور شماره دو پراید
دسته متور شماره سه پراید
توپی سرکمک پراید
لاستیک رام تخت و خورشیدی
جعبه فرمان معمولی SBR
جعبه فرمان هیدرولیک SBR
گردگیر پلوس ساده بهینه
گردگیر پلوس سه خار بهینه
بوش پایه کمک فلزی پراید
بوش پایه کمک لاستیکی پراید
بوش طبق سایز 30لاستیکی پراید
بوش طبق سایز 30 فلزی پراید
لاستیک زیر فنر دوگانه پرایدCNG
بوش اکسل پراید
لاستیک بالا و پایین رادیات پراید
بست اگزوز پراید
بوش طبق سایز 27لاستیکی پراید
بوش طبق سایز 30 فلزی پراید جدید
بوش طبق سایز 27 فلزی پراید جدید
نعلبکی سر کمک پراید
خرطومی لاستیکی پراید
                            .پژو405.
گرد گیر کمک جلو پژو
گردگیر جعبه فرمان هیدرولیک پژو
گرد گیر جعبه فرمان دوسر گشاد پژو
گرد گیر جعبه فرمان یک سر تنگ آردی
گرد گیر پلوس ساده پژو
گردگیر پلوس سه خار پژو
گرد گیر پشت چرخ سمندی
گرد گیر روی گیربکس 26میل پژو
بوش طبق جناقی پژو
بوش طبق لبه دار پژو
گرد گیر پلوس 24خار خراسانی
دسته متور دوپیج پژو
دسته متور گرد فلزی پژو
دسته متور گرد کا‌عوجویی پژو
میل موجگیر پژو
موجگیردجاکدار لاستیکی پژو
بوش پایه کمک پژو
دسته متور زیر باطری پژو
ضربه کیر دو طرفهUپژو
تو پی سر کمک EF7
منجید اگزوز پژو
دوشاخ رام پژو
لوازم موجگیر پژو جدید
بوش جعبه فرمان پژو
نعلبکی سر کمک پژو
مانتینگ مربعی ضربه‌گیر کمک جلو پژو
بوش معمولی دوشاخ رام
پلوس ساده .سه خار بهینه پژو
جعبه فرمان هیدرولیک پژوSBR
جعبه فرمان دوسر گشاد پژو SBR
جعبه فرمان یکسر تنگ آردی SBR
گردگیر پلوس ساده پژو SBR.
بست فلزی باتری پراید.
                         .‌پیکان.
گرد گیر کمک جلو پیکان
لاستیک تعادل پیکان
لاستیک جاکدار پیکان
لاستیک قلمه پیکان
لاستیک موجگیر پیکان
کمر باریک .بوش پایه کمک.پیکان
سه گوش پیکان
بوش طبق 1800پیکان
لاستیک رام گیر بکس.نرو مادگی.
دسته متور گیربکس پیکان
زیر فنر پیکان
بست اگزوز پیکان
دسته متور بدونه پایه RD
دسته متور همراه پایه RD
بوش لندیوری پیکان
لاستیک تعادل پیکان
خرطومی لاستیکی بلند پیکان
خرطومی لاستیکی کوتاه پیکان
                         .نیسان.
لاستیک گاردون نیسان
بوش طبق پایین نیسان .درجه یه .درجه دو
بوش طبق بالا نیسان
گرد گیر طبق بالا نیسان
گرد گیر طبق پایین نیسان
گرد گیر چپقی نیسان
بکوب پنج پله نیسان
بکوب سه پله نیسان
دسته گیر بکس نیسان
دسته متور نیسان
لاستیک قامه نیسان
لاستیک تعادل نیسان
                     .پژو206.
گردگیر پلوس ساده و سه خار
پلوس ساده و سه خار SBR
بوش پایه کمک
گردگیر جعبه فرمان
منجید اگزوز
دسته متور گرد فلزی
دسته متور گرد کاعوچویی
دسته متور دوپیچ
بوش طبق خمره ایی
دوشاخ رام
دسته متور زیر باطری
لاستیک چاکدار
گرد گیر جعبه فرمان SBR
                           .تیبا.
گرد گیر کمک جلو تیبا
گردگیر پلوس تیبا
گرد گیر پلوس تیبا SBR
دسته متور شماره یک و دو تیبا
لبه دار.تعادل.تیبا
بوش طبق تیبا
زیر فنر عقب .دوگانه.تیبا
زیر فنر فابریکی تیبا
لاستیک چاکدار تیبا
ضربه گیر کمک جلو تیبا
لاستیک چاکدار پراید وانت 151
توپی سر کمک تیبا چپ
توپی سر کمک تیبا راست
دسته متور شماره سه تیبا
شلنگ رادیات بالا .پایین پراید
شلنگ رادیات پایین جدید پراید
شلنگ بخاری راست پراید انژکتور
شلنگ بخاری کج پراید انژکتور
بخاری راست پراید کاربرات
بخاری کج پراید کاربرات
شلنگ یو منیفول
شلنگ آب ساژم پراید
شلنگ در قاب انژکتور پراید
شلنگ در قاب کاربرات پراید
شلنگ در قاب کاربرات پراید
شلنگ در قاب گاز سوز پراید
شلنگ آرامش پراید
شلنگ بخار روغن پراید
شلنگ آب ریز رادیات پراید
شلنگ باک معمولی پراید
شلنگ تهویه داخلی 8
شلنگ تهویه پراید یورو4
شلنگ وکیوم کنیستر پراید
شلنگ خلا پراید
شلنگ بخاری گازی سوز پراید بلند
شلنگ بخاری گازی سوز پراید معمولی
شلنگ یو گشاد
شلنگ درب منبع پراید
شلنگ باک 43سانتی
شلنگ باک33سانتی
شلنگ ساکشن پراید
شلنگ ساکشن پراید با غلاف
اینا باسه پرایده.
شلنگ رادیات بالا پژو کلاسیک
شلنگ رادیات پایین پژو کلاسیک
شلنگ بخاری کناف دار پژو
شلنگ بخاری کوتاه پژو
شلنگ خرچنگی پژو معمولی
شلنگ خرچنگی گاز سوز جدیدپژو

شلنگ دوقلو گیره دار پژو

شلنگ بخاری گاز سوز بلند پژو
شلنگ بخاری گازسوز کوتاه پژو
شلنگ خرچنگی ELX
شلنگ باک پژو 
شلنگ خرچنگی گاز سوز قدیم
شلنگ هیدرولیک بلند پژو
شلنگ هیدرولیک کوتاه پژو
مجموعه کنف گاز سوز 
مجموعه کوتاه گازسوز
هیدرولیک فرمان TU5
.متور ملی.
شلنگ رادیات بالا متور ملی 
شلنگ رادیات پایین متور ملی 
شلنگ بخاری کوتاه متور ملی 
مجموعه بخاری متور ملی 
هیدرولیک فرمان متور ملی
.پژو 206.
شلنگ رادیات بالا تیپ ۲
شلنگ رادیات بالا تیپ ۵
شلنگ رادیات پایین 
شلنگ بخاری کنف دار
شلنگ آب ریز منبع
.RD.
شلنگ بالا رادیات کولر دار 
شلنگ رادیات پایین
شلنگ بخاری بلند
شلنگ بخاری متوسط
شلنگ بخاری کوتاه
شلنگ باک کولر دار بانداژ
.تیبا .
شلنگ بالا رادیات 
شلنگ پایین رادیات
شلنگ بخاری راست و کج 
شلنگ تهویه
شلنگ آب ریز رادیات
.برلیانس.
شلنگ رادیات بالا
شلنگ رادیات پایین
.پیکان.
شلنگ رادیات بالا و پایین اونجر
شلنگ بخاری راست و کج
شلنگ هواکش عصایی 
شلنگ هواکش یک سر گشاد 
شلنگ دوسر خم
شلنگ یک سر خم
شلنگ شیر رابط بخاری 
شلنگ گورکن
شلنگ باک سواری
شلنگ باک وانت
شلنگ بوستر
نیسان
شلنگ رادیات بالا و پایین سایپا 
شلنگ بخاری ورودی انژکتور
شلنگ بخاری خروجی انژکتور
شلنگ منیفول سایپا انژکتور
شلنگ منیفول سایپا کاربرات
شلنگ تهویه بخاری
شلنگ بخار روغن بلند بلند 
شلنگ بخاری ورودی کاربرات
شلنگ بخاری خروجی کاربرات
شلنگ باک نیسان 20سانتی
L90
آب ورودی رادیاتور بخاری 
شلنگ رادیات بالا قدیم 
شلنگ رادیات بالا جدید
ریو
شلنگ رادیات بالا و پایین
شلنگ بخاری شماره یک
شلنگ بخاری شماره دو
شلنگ ساکشن
برلیانس
شلنگ طول 8اب 
شلنگ طول 10اب 
شلنگ طول 12اب
شلنگ طول 14اب 
شلنگ طول 16اب
شلنگ طول 18اب
شلنگ طول 6بنزین انژکتور
شلنگ طول 8بنزین انژکتور
شلنگ طول 10بنزین انژکتور
شلنگ اوانس متری لاستیکی
محافظ بوش طبق پراید 
بست اگزوز تیبا
.شلنگ طولی.
شلنگ طول 8اب 
شلنگ طول 10اب 
شلنگ طول 12اب
شلنگ طول 14اب 
شلنگ طول 16اب
شلنگ طول 18اب
شلنگ طول 6بنزین انژکتور
شلنگ طول 8بنزین انژکتور
شلنگ طول 10بنزین انژکتور
شلنگ اوانس متری لاستیکی

  در شهر یار . در کرشته . در عباس آباد 

روزهای کاری-همه هفته بدون تعطیلی

شروع-۸
استراحت بین روز-
ساعت پایان کار-۲۰

ادرس
شهرستان شهریار–منطقه شهر شهریار–بلوار رسوال اکرم تقاطع مصطفی خمینی کرشته مغازه های جهاد کشاورزی

پخش قطعات جلوبندی و شلنگیجات خاتم پلیمر
 شهریار

پخش قطعات جلوبندی و شلنگیجات خاتم پلیمر
شعار-
نام مدیر-رضا اسدی
طبقه بندی-اتوموبیل-
ابزار و تجهیزات-
کالا/خدمات-لیست ارسال میشه
راه های ارتباطی
راه های ارتباطی

شماره تماس09393835332
شماره ثابت-۰۲۱۶۵۶۴۷۱۶۴
تاگرام09393835332
واتس اپ-09393835332
روبیکا 09010632663
اینستاگرام-
سایت-
جیمیلrezaasadi767676@gmail.com
روز و ساعت کاری
روزهای کاری-همه هفته بدون تعطیلی
شروع-۸
استراحت بین روز-
ساعت پایان کار-۲۰
ادرس
شهرستان شهریار–منطقه شهر شهریار–بلوار رسوال اکرم تقاطع مصطفی خمینی کرشته مغازه های جهاد کشاورزی
پین کد لوکیشن-