سایت جامع کسب و کار مناطق و شهرستان های تهران

صافکاری اکبری

صافکاری اکبری

ولی الله اکبری

مشاغل  مرتبط به اتوموبیل   شهرستان شهریار

صافکاری اتوموبیل

صافکاری سنتی و با دستگاه پی دی ار-

دستگاه پی دی ار-

شاستی کشی ، صدا گیری ، بی رنگی ، تنطیم و ریگلاݫ در ، تعمیر سپر ، جوش پلاستیک سپر ، جوشکاری شاسی 

هفته بدون تعطیلی

ساعت شروع به کار : 8 صبح

ساعت استراحت بین روز : 

ساعت پایان کار : 21 شب

09193658747  شماره همراه : 

 09193658747شماره تلگرام:

 09193658747 شماره واتسآدرس-شهرستان شهریار-منطقه شهر شهریار–بلوار ازادگان نبش بابابزرگی روبه روی بیمارستان امام خمینی 

– بخش شهریار – بلوار آزادگان