سایت جامع کسب و کار مناطق و شهرستان های تهران

بیمه البرز ۶۶۵۷

بیمه البرز ۶۶۵۷

راه های ارتباطی

شماره تماس-09192662469
شماره ثابت-02165250025
تلگرام-09192662469
واتس اپ-09192662469

بیمه البرز ۶۶۵۷
شعار-توانگر و ماندگار
نام مدیر-مهسا عباسیان

طبقه بندی –طبقه بندی-مشاغل خدماتی-ارائه دهنده خدمات بیمه ای در رشته های اشخاص و اموال

 در شهریار در کرشته در عباس آباد

کالا/خدمات-خدمات انلاین و حضوری . صدور انواع بیمه نامه بدنه ثالث به صورت نقد و اقساط .بیمه مسولیت . مهندسی درمان . عمر . مسافرتی . اتس سوزی صنعتی و مسکونی . بیمه باربری . حوادث گروهی و انفرادی .
ارسال بیمه نامه به صورت رایگان حتی در ایام تعطیلات .
  در شهر یار . در کرشته . در عباس آباد 

روزهای کاری-جمعه تعطیل باقی هفته فعال

شروع-۹
استراحت بین روز-
ساعت پایان کار-۱۸

ادرس
شهرستان شهریار–منطقه شهر شهریار–خیابان معلم . روبه اداره تربیت بدنی . بیمه البرز پلاک ۶۹

بیمه البرز ۶۶۵۷
 شهریار

بیمه البرز ۶۶۵۷
شعار-توانگر و ماندگار
نام مدیر-مهسا عباسیان
طبقه بندی-مشاغل خدماتی-ارائه دهنده خدمات بیمه ای در رشته های اشخاص و اموال
ابزار و تجهیزات-
کالا/خدمات-خدمات انلاین و حضوری . صدور انواع بیمه نامه بدنه ثالث به صورت نقد و اقساط .بیمه مسولیت . مهندسی درمان . عمر . مسافرتی . اتس سوزی صنعتی و مسکونی . بیمه باربری . حوادث گروهی و انفرادی .
ارسال بیمه نامه به صورت رایگان حتی در ایام تعطیلات .
راه های ارتباطی

شماره تماس-09192662469
شماره ثابت-02165250025
تلگرام-09192662469
واتس اپ-09192662469
اینستاگرام-
سایت-
جیمیل-
روز و ساعت کاری
روزهای کاری-جمعه تعطیل باقی هفته فعال
شروع-۹
استراحت بین روز-
ساعت پایان کار-۱۸
ادرس
شهرستان شهریار–منطقه شهر شهریار–خیابان معلم . روبه اداره تربیت بدنی . بیمه البرز پلاک ۶۹