سایت جامع کسب و کار مناطق و شهرستان های تهران

بورس پرده ستایش

بورس پرده ستایش


شماره تماس-09961325524
شماره ثابت
تلگرام-09307539004
واتس اپ
اینستاگرامCurtain_setayesh

نام_کسب_و_کار-بورس پرده ستایش
شعار-اقساط با چک
نام مدیر-خانم عبدالله وند

طبقه بندی-لوازم خانگی-فروش و نصب پرده با دوخت

رایگان  شهریار در کرشته در عباس آباد

کالا/خدمات-خدمات . اندازه گیری و دوخت رایگان پرده
. مشاوره .

کالا . انواع پرده ساده ترک زبرا . پانچ . فلت .
زبرا دو مکانیزه . انواع پرده تی ککی .یا ورتیکال . انواع پرده چاپی با تصویر دلخواه
و اختصاصی  .

  در شهر یار . در کرشته . در عباس آباد 

روزهای کاری-همه هفته بدون تعطیلی

شروع-10.30
استراحت بین روز
ساعت پایان کار-21

ادرس
ادرس
شهرستان شهریار–منطقه شهر شهریار–بلوار غربی رسول
اکرم . ۵۰۰ متر بعد از بابا بزرگی . جنب کارواش بالا بکلو . بورس پرده ستایش

بورس پرده ستایش شهریار

تاریخ-۳.۳.۱۴۰۱
نام_کسب_و_کار-بورس پرده ستایش
شعار-اقساط با چک
نام مدیر-خانم عبدالله وند
طبقه بندی-لوازم خانگی-فروش و نصب پرده با دوخت
رایگان

ابزار و تجهیزات
کالا/خدمات-خدمات . اندازه گیری و دوخت رایگان پرده
. مشاوره .

کالا . انواع پرده ساده ترک زبرا . پانچ . فلت .
زبرا دو مکانیزه . انواع پرده تی ککی .یا ورتیکال . انواع پرده چاپی با تصویر دلخواه
و اختصاصی  .

راه های ارتباطی

شماره تماس-09961325524
شماره ثابت
تلگرام-09307539004
واتس اپ
اینستاگرامCurtain_setayesh
سایت
جیمیل
روز و ساعت کاری
روزهای کاری-همه هفته بدون تعطیلی

شروع-10.30
استراحت بین روز
ساعت پایان کار-21
ادرس
شهرستان شهریار–منطقه شهر شهریار–بلوار غربی رسول
اکرم . ۵۰۰ متر بعد از بابا بزرگی . جنب کارواش بالا بکلو . بورس پرده ستایش